متاسفانه عده ای سودجو تعدادی از برندهای موجود در ایران را کپی نموده اند که دارای گارانتی نمیباشند به تعدادی از مدلها اشاره خواهد شد .

تمام سوییچهای ارائه شده در این شرکت اورجینال میباشد .