نوشته‌ها

پریزهای ماهواره مرکزی و آنتن دیجیتال ( پریزهای میانی )

در سیستمهای ماهواره مرکزی  بصورت   MIX  ( ماهواره مرکزی و آنتن دیجیتال مرکزی )  هر دو  سیگنال بر بستر کابل کواکسیال مهیا هست لذا برای اینکه بتوانیم از یک کابل بطور همزمان هم آنتن دیجیتال و هم ماهواره مرکزی استفاده کنیم نیازمند پریزهای مخصوص میباشیم که هر دو سیگنال را تفکیک کند برای این موضوع نیاز به پریزهای میانی داریم لازم به یادآوری است هر پریزی به نام میانی قابلیت تفکیک دو سیگنال را ندارد .